Metroreal

Laboratorul de metrologie METROREAL, a fost înființat în anul 2001 când a obținut autorizația necesară desfășurării activității de metrologie, autorizație necesară și obligatorie în același timp pentru acest domeniu. Obținerea autorizației a fost posibilă numai în urma instruirii și absolvirii a unor cursuri de certificare în domeniu metrologic a personalului precum și dotarea laboratorului cu mijloacele de măsură necesare desfășurării activității.

Statutul juridic al firmei este cel de societate cu răspundere limitată (SRL), numărul angajaților care își desfășoară în prezent activitatea în firmă este de peste 30, acesta urmând să crească într-un viitor apropiat datorită necesității de extindere activității atât în planul diversificării serviciilor de metrologie cât și al cerințelor pietii.

În prezent activitatea administrativă a firmei se desfășoară în județul Dolj, în Comuna Pielești, și în Municipiul Craiova, Str. Calea București, nr. 59, iar activitatea lucrativă se desfășoară la nivel național prin deplasarea personalului autorizat cu mijloacele de măsurare, la beneficiari.

Laboratorul Metroreal are 19 verificatori metrologi și 5 specialiști service care pot raspunde solicitărilor dumneavostra într-un timp de maxim 10 ore oriunde în țară. Specialiștii noștri de service au pregătirea necesară pentru a vă sprijini cu privire la procedura corectă de calibrare, tipul și frecvența verificărilor necesare pentru a întruni cerințele normelor în vigoare.

Avem în dotare 10 autolaboratoare mobile folosite la verificarea cântarelor de până la 2000 Kg, dotate cu truse de greutăți etalon de diferite mărimi, cu care ne deplasăm la locația unde este amplasat cântarul, precum și 5 autocamioane cu macara și greutăți etaloan de până la 30 tone, cu care ne deplasăm la cântarele cu limita maximă de cântărire 120 tone, inclusiv la cântarele feroviare.

Autorizații și certificări

Dispunem de certificări și autorizații care demonstrează că suntem cei mai buni în domeniu.

 • Certificat SR EN ISO 9001:2015;
 • Certificat SR EN ISO 17025;
 • Autorizația laboratorului de metrologie nr. 027-22;
 • Aviz pentru exercitarea activitatii de reparare nr. DJ-03-010-21.

Evoluția companiei RMC

Cu scopul de a înțelege etapele dezvoltării companiei, am decis să vă prezentăm o scurtă istorie a evoluției noastre ca societate din punct de vedere al domeniilor de activitate acoperite, începând cu anul inființării până în prezent.

2012

Societatea a fost înființată și a început activitatea de verificări metrologice și etalonări pentru domeniile:

 • Distribuitor de carburanți auto pentru gaz petrol lichefiat;
 • Rezervoare de stocare pentru lichide;
 • Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor în rezervoare de stocare fixe.

2015

Societatea și-a mărit domeniul de activitate conform Autorizației eliberate de BRML extinzând domeniul de activitate după cum urmează:

 • Standuri pentru verificarea sistemului de frânare al autovehiculelor rutiere;
 • Analizoare de gaze de eșapament;

 • Opacimetre pentru gazele de evacuare ale motoarelor Diesel;

 • Manometre pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor;

 • Aparate de cântărit cu funcționare neautomată de precizie medie-clasă III, inferioară-clasă IV, cu limita maximă până la 30 kg, inclusiv;

 • Aparate de cântărit cu funcționare neautomată de precizie medie-clasă III, inferioară-clasă IV, cu limita cuprinsă între 30 kg și 1000 kg, inclusiv;

 • Greutăți cu valoare nominală cuprinsă între 1 mg și 50 kg, clasă M2;
 • Greutăți cu valoare nominală cuprinsă între 100 kg și 1000kg, clasă M1.

2017

Aria de acoperire a serviciilor a fost extină în domeniul stațiilor de carburant auto, obțînând autorizație pentru distribuitoare de carburanți auto pentru lichide (benzină, motorină).

Urmând o continuă dezvoltare, tot în anul 2017, laboratorul de metrologie al RMC a obținut Certificatul de Acreditare Nr. LE 047 emis de către Asociația de Acreditare din România – RENAR pentru următoarele domenii: Temperatură, Presiune, PH, Conductivitate, Absorbanță.

2018

RMC, a dus la bun sfârșit un proiect început încă din anul 2016, și anume crearea unui departament responsabil cu obținerea Licenței emisă de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – ONJN, pentru desfășurarea activității ca Organism de Evaluare a Conformității în domeniul mijloacelor de joc.

2021

Ultimul proiect de dezvoltare al companiei a fost finalizat în anul 2021, prin obținerea autorizației BRML pentru Sisteme de măsurare a cantitătilor de lichide altele decat apa (Adblue), devenind astfel prima companie din Romania autorizată pentru acest domeniu.

Calitate

Angajamentul RMC de a oferi un management de calitate prin continua îmbunătațire a serviciilor, face parte din planul strategic al companiei. Pentru noi calitatea înseamnă un management adecvat pentru toate resursele cu scopul de a obține rezultate optime și de a garanta servicii excelente pentru client.

Acest lucru este ilustrat prin sistemul de management al calității, RMC obținând certificarea pentru managementul calității, managementul mediului și managementul securității informației (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001).

Pentru a fii în contact cu toate noutățile din domeniu am decis că în anul 2016 să ne înscrieim ca membru, în Adunarea Generală a RENAR (Organismul Național de Acreditare).